[KINDLE] ✿ Det kreative samfund By Lars Tvede – Dcrjservices.co.uk


10 thoughts on “Det kreative samfund

 1. says:

  Great book from a great author Also one of the few danish authors not indulging themselves in crime, drama or social realism, which is truly refreshing.


 2. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Bogen indledes med en introduktion af udviklingen af homo sapiens, hvor deres succes med bl.a fortr ngningen af homo neanderthalis forklares ved udviklingen af memet om samhandel, som bl.a fremmer specialisering og udveksling af ideer Han nedprioriterer geografiske forskelle, men har dog f llespunkter med Jared Diamonds Guns, Germs and Steel i forhold til udveksling af ideer og teknologi Tvede n vner dog ikke den fordelagtige geografi af euroasien til samhandel Europas kyster og floder n vn Bogen indledes med en introduktion af udviklingen af homo sapiens, hvor deres succes med bl.a fortr ngningen af homo neanderthalis forklares ved udviklingen af memet om samhandel, som bl.a fremmer specialisering og udveksling af ideer Han nedprioriterer geografiske forskelle, men har dog f llespunkter med Jared Diamonds Guns, Germs and Steel i forhold til udveksling af ideer og teknologi Tvede n vner dog ikke den fordelagtige geografi af euroasien til samhandel Europas kyster og floder n vnes som fordelagtige for samhandel og ideudveksling, alts netop en pointering af den geografi han samtidig pr ver negligere.Der ops ttes fire betingelser for skabe et kreativt selvorganiserende system, herunder bl.a et netv rk som ger effekten ved samhandel og konkurrence som sikrer udbredelse af succeser.Ved en gennemgang af civilisationers udvikling forklares, hvordan religi se memer kv lte kreativ udvikling i mellem sten, hvordan kinesiske ledere valgte isolation og hvordan europ iske ideer form ede at bek mpe religi se og konservative ideer til fremme af kreativitet Specielt engelske memer om medindflydelse og arbejdsetik viste sig mere succesfulde i forbindelse med koloniseringen.Der refereres til adskillige fejlagtige advarsler om resourceoph r fx fra Roosevelt, Malthus, samt mange andre Der foretages en grundig og interessant gennemgang af teknologisk udvikling, som kunne g res kortere eller udelades Hans spekulationer om fremtidig teknologisk udvikling er opl ftende og motiverende Han giver gennem flere afsnit utallige historiske eksempler p fejlslagne forudsigelser fra eksperter af forskellig art Udviklingen har generelt v ret langt mere favorabel end forudsagt Bl.a er forurening faldet betragteligt siden 1950, og han referer til unders gelse, der viser, at milj et forbedres n r samfundet n r et niveau af konomisk udvikling en kologisk Kuznets kurve Han erkender, at CO2 udledning bidrager til opvarmning, men opremser naturlige faktorer, som ogs p virker temperaturerne, hvilket g r forudsigelser herom besv rlige, og er tilh nger af teknologisk udvikling som l sning p milj problemer.Civilisationers forfald forklares ved flere s rinteresser, privilegier, skatter, urealistiske rettigheder og regler Han angriber efterf lgende vestens teknologiforskr kkelse med eksempler som atomkraft og genmanipulation Hormesis betegner giftstoffers positive effekt ved lavt indtag fx radioaktivitet og tr ning Han pointerer vigtigheden i at tage beslutninger efter cost benefit metoden og ikke forsigtighedsprincippet, da sidstn vnte vil f re til afvisning fornuftige ting, jf hormesis Niskanen formulerede betegnelsen mission creep, som betyder, at organisationer udvider opgaver for at ge magten Det voksende antal love og regler beskyldes for at h mme udvikling Der n vnes fordele ved lavere skat, s som v kst, mindre sort arbejde, bedre resurseallokering og mere effektiv arbejdsdeling Ved en h j skat p arbejde forhindrer man frivillige transaktioner, man skal s at sige v re meget mere effektiv end den man hj lper Baumol effekten Lavere skat vil dermed fremme effektiv arbejdsdeling Ift arbejdsl shed siger Says lov, at teknologisk fremskridt f rre jobs og get produktivitet get k bekraft flere jobs, der mere end erstatter jobtabet Han forudsiger, at der i fremtiden vil v re tre slags jobs for mennesker H ndv rk, service med et personligt touch og kreative erhverv.Han p st r, at for mange uddannes og argumenterer bl.a ved, at iv rks ttere generelt har lav uddannelse, men undlader at kommentere p om de succesfulde iv rks ttere netop ikke har h j uddannelse Han angriber desuden pessimismen som en selvopfyldende profesi Folk der taber ved den naturlige udvikling af markedet, vil desuden k mpe for at beholde status quo, fx i form statsst tte I forl ngelse heraf pointeres vigtigheden af, at samfundet er baseret p meritter, hvor der bel nnes efter indsats, og ikke p privilegier eller rettigheder, hvor hhv udvalgte eller alle bel nnes uanset indsats.Afslutningsvis formulerer han f lgende konkrete forslag Decentralisere politisk styring for at fremme konkurrencen mellem lokal samfund Certifificere og udlicitere statslige opgaver for at fremme konkurrence, fx p transport, uddannelse og sundhed ge udl ndinges adgang til parlament og ministerposter, da deres bidrag er st rre end indf dtes Lade universiteters finansiering afh nge af studerendes fremtidige skattebetalinger inden for fx 10 r, for at fremme produktiv og effektiv opl ring Mindre offentlig finansieret forskning og flere innovationskonkurrencer Droppe stort set al erhvervsst tte Erhvervsst tte opst r pga gode pressehistorier mange anonyme tabere, f identificerbare vindere Indf re et dereguleringsministerium til at simplificere og afskaffe love Indf re love med tidsbegr nset gyldighed, hvorefter de skal forl nges Oprette et Virksomhedsforum for enklere regler for borgere, hvor man kan foresl afskaffelses af uhensigtsm ssige regler bem rkelsesv rdigt n vnes det eksisterende forum ikke Lavere indkomstskat, lavere moms, ingen skat p kapitalgevinster, lille formueskat, lavere selskabsskat og f rre skattefradrag Opdele skatteopg relse s borgerne kan se, hvad der betales til, samt mulighed for at tilv lge yderligere skattebetaling til fx ulandsbistand og kunstst tte Alts en tvungen og en valgfri skattebetaling Undtage crowdfunding p under ti mio kr fra normal finansiel regulering praktisk l sning udest r Forbyde ved Grundloven optagelse af statsl n med undtagelse i tilf lde af forsvarskrig eller til investering anl gsaktiver, for at undg generationstyveri og ge gennemskuelighed ved samfundsmodel Installere samme regnskabsprincipper for staten som for private virksomheder, samt godkendelse af uafh ngige revisorer Fjern de fleste gr nser for hvordan, hvorn r og hvor l nge folk m arbejde.Hans argumentation er til tider mangelfuld, og konklusioner drages tilsyneladende hurtigt og ind imellem uden sagligt bel g Bogen er dog meget l rerig p historie, teknologi, konomi og meget mere, og flere af de afsluttende forslag er v rd at overveje Undervejs er der referencer til andre sp ndende b ger


 3. says:

  Sp ndende bog, der bygger en sammenh ngende, velunderbygget, struktureret og tankev kkende historie op T t p at v re manuducerende p den m de vigtige pointer,sammenh nge og konklusioner fastsl s med syvtommers m Mangler lidt perspektiver om menneskers gr dighed der blandt andet har v ret medvirkende rsag til finanskriser og dermed efterf lgende opstramning af regulatoriske krav og kontroller Vel alt sammen noget der bidrager til tilsanding af et samfund, men p den anden side vel s benba Sp ndende bog, der bygger en sammenh ngende, velunderbygget, struktureret og tankev kkende historie op T t p at v re manuducerende p den m de vigtige pointer,sammenh nge og konklusioner fastsl s med syvtommers m Mangler lidt perspektiver om menneskers gr dighed der blandt andet har v ret medvirkende rsag til finanskriser og dermed efterf lgende opstramning af regulatoriske krav og kontroller Vel alt sammen noget der bidrager til tilsanding af et samfund, men p den anden side vel s benbart ogs n dvendigt


 4. says:

  I denne bog kommer Lars Tvede med en r kke udtalelser, der kan i manges jne virke kontroversielle og m ske ligefrem kyniske.Alt fra pro atomkraft til privatisering af sygehuse blev n vnt, al det blev uddybet med mange gode argumenter og sp ndende cases Man beh ver ikke at v re enig, f r man synes det er en god bog.Sikrede i hvert fald mig mange gode timer af underholdning.


 5. says:

  En bog alle b r l se Bogen fort ller grundl ggende om, hvordan civilisationer opst r, hvad der driver dem, og hvad der f r dem til at tilsande Forfatterens budskaber er meget veldokumenterede, og bogen bliver afsluttet med id er til hvordan vesten b r ndre sig, for at kunne rette op p fremtiden.


 6. says:

  I am extremely happy about the book, its content, message, research, intuition and positive spirit It s not perfect especially on economics there are low hanging fruit that were missed and could have strengthened the message However, It s not less than 5 stars Feeling pessimistic about the future of Western society Feeling confused about the future Sensing thatdoors are closing than opening for you or your kids This books asks a lot of questions like these, but answers even .Lar I am extremely happy about the book, its content, message, research, intuition and positive spirit It s not perfect especially on economics there are low hanging fruit that were missed and could have strengthened the message However, It s not less than 5 stars Feeling pessimistic about the future of Western society Feeling confused about the future Sensing thatdoors are closing than opening for you or your kids This books asks a lot of questions like these, but answers even .Lars Tvede is definitively someone I fill follow closely from now on


 7. says:

  This is one of the most fascinating and inspiring investment books of all times Lars Tvede gives an interesting and unique perspective of creativity and effects on a society and civilization, growth and strength, and he provides an excellent discussion of how particular rules and bureaucracy can hinder growth Many of his views are relevant for everyone Companies, start ups, goverments even families.Lars Tvede has written a well disposed and well formulated instructive, wise and intelligent This is one of the most fascinating and inspiring investment books of all times Lars Tvede gives an interesting and unique perspective of creativity and effects on a society and civilization, growth and strength, and he provides an excellent discussion of how particular rules and bureaucracy can hinder growth Many of his views are relevant for everyone Companies, start ups, goverments even families.Lars Tvede has written a well disposed and well formulated instructive, wise and intelligent book that should be included as solid curriculum in all schools because it gives so much good basic knowledge and understanding.Lars Tvede write in a simple language with good and funny examples that in a nice way promotes his views and helps to make very good sense


 8. says:

  This book has some interesting parts, but the scientific evidence is scarce at best, and borderline fraud at worst Several chapters include points and facts that are highly disputable Examples would be where the author equates climate change with the global cooling in the 70 s, his chapter about the health benefits of radiation, or his statement that this economics law is true about Say s Law All points are highly contested in the scientific literature He simply finds scientific sources fr This book has some interesting parts, but the scientific evidence is scarce at best, and borderline fraud at worst Several chapters include points and facts that are highly disputable Examples would be where the author equates climate change with the global cooling in the 70 s, his chapter about the health benefits of radiation, or his statement that this economics law is true about Say s Law All points are highly contested in the scientific literature He simply finds scientific sources from fringe scientists, instead of actual experts within the field.All in all I am happy I read it, due to some interesting points here and there, but this is a book that is hard to take seriously because of how little serious he takes scientific and historical facts


 9. says:

  Fantastisk bog Lars Tvede skriver med s stort et overblik, og form r at skabe sammenh ng mellem store fagomr der Du kan ikke undg at blive oplyst og f rykket dit syn p fortid, samtid og fremtid L s den


 10. says:

  Not perfect, but a good read, the argues well for the key drivers that spark creativity in societies.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Det kreative samfund summary pdf Det kreative samfund, summary chapter 2 Det kreative samfund, sparknotes Det kreative samfund, Det kreative samfund 8eccd96 F Det Kreative Samfund Af Lars Tvede Som HftetDet Kreative Samfund Er En Bog Skrevet Af Lars Tvede Til Alle, Som Har Interesse For Den Vestlige Civilisation Og Dennes Rolle I Verdenshistorien Lars Tvede Str Bag En Stribe Finans Og Marketingsbger, Som Flere Er Blevet Oversat Til Sprog, S Der Er Det Kreative Samfund On Apple Books Landes Konomiske Tilstand Bestemmes P Kort Sigt Af Konjunktursvingninger, Siger Konomerne P Lngere Sigt Tller Indsatsen Af Kapital Og Arbejdskraft Mere Men P Den Helt Lange Bane Er Det Faktisk Mobilisering Af Kreativitet, Der Gr Den Strste Forskel, Viser Lars Tvede I Denne Bog Forskellig Det Kreative Samfund Gyldendal Business Det Kreative Samfund Hvordan Vesten Vinder Fremtiden AF Lars TvedeSIDERUDGAVE ISBN, M Moms , U Moms Landes Konomiske Tilstand Bestemmes P Kort Sigt Af Konjunktursvingninger, Siger Konomerne P Lngere Sigt Tller Indsatsen Af Kapital Og Arbejdskraft Mere Men P Den Helt Lange Bane Er Det Faktisk Mobilisering Af Kreativitet, Der Gr DenDet Kreative Samfund Af Lars Tvede Plusbog Dybest Set Kan Det Koges Ned Til Blot Fire Fnomener, Der Skal Kombineres For At F Kreativitet Og Mangfoldighed Til At Blomstre Hver Gang Men Hmmer Man Kreativiteten, Fr Man Ikke Blot Statiske Samfund, Iflge Tvede, Man Fr Forvitring, Gldsstning, Pessimisme Og Til Sidst Forfald Eller Kollaps Vestlige Nationer Tager Nu Tillb Til Sdanne Problemer, Og Nogle Frygter NedtureDet Kreative Samfund Lydbog E Bog Lars Tvede Det Kreative SamfundForfatter Lars Tvede Oplser Peter Carstens Findes Som Lydbog Findes Som E Bog Landes Konomiske Tilstand Bestemmes P Kort Sigt Af Konjunktursvingninger, Siger Konomerne P Lngere Sigt Tller Indsatsen Af Kapital Og Arbejdskraft Mere Men P Den Helt Lange Bane Er Det Faktisk Mobilisering Af Kreativitet, Der Gr Den Strste Forskel, ViserDet Kreative Samfund Af Lars Tvede Bog Id Det Kreative Samfund Bog Af Forfatteren Lars Tvede Politik Debat Landes Konomiske Tilstand Bestemmes P Kort Sigt Af Konjunktursvingninger, Siger Konomerne P Lngere Sigt Tller Indsatsen Af Kapital Og Arbejdskraft Mere F Det Kreative Samfund Af Lars Tvede Som Lydbog I F Det Kreative Samfund Af Lars Tvede Som Lydbog P DanskBger Rummer Alle Sider Af Livet Ls Lyt Lev Blandt Millioner Af Bger P Saxo Det Kreative Samfund Af Lars Tvede Som Bog Lars Tvede Har Udgivet Mange Anmelderroste Bger, Blandt Andet Br Nvnes Det Kreative Samfund Fra , Der Er En Bog Om Hvordan Man Kan Udvikle Vores Samfund, Ved At Investere Kreativt Det Er En Bog For Alle, Der Nsker At Vide, Hvordan Kreativitet Kan Forsts Og Udnyttes, Og Som Har En Interesse For Den Vestlige Civilisation Det Kreative Samfund Buuks Det Kreative Samfund Forfatter E Lars Tvede Hvordan Vesten Vinder Fremtiden Landes Konomiske Tilstand Bestemmes P Kort Sigt Af Konjunktursvingninger, Siger Konomerne P Lngere Sigt Tller Indsatsen Af Kapital Og Arbejdskraft Mere Men P Den Helt Lange Bane Er Det Faktisk Mobilisering Af Kreativitet, Der Gr Den Strste Forskel, Viser Lars Tvede I Denne Bog ForskelligeFind Det Kreative Samfund I Bger Og Blade Kb Det Kreative Samfund Hvordan Vesten Vinder, Anden, Emne Anden Kategori, Det Kreative Samfund Landes Konomiske Tilstand Bestemmes P Kort Sigt Af Konjunktursvingninger, Siger Konomerne P Lngere Sigt Tller Indsatsen Af Kapital Og Arbejdskraft Mere Men P Den Helt Lange Bane Er Det Faktisk Mobilisering Af Kreativitet, Der Gr Den Strste Forskel, Viser Lars Tvede I Denne Bog Forskellige

 • 550 pages
 • Det kreative samfund
 • Lars Tvede
 • Danish
 • 21 March 2019

About the Author: Lars Tvede

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Det kreative samfund book, this is one of the most wanted Lars Tvede author readers around the world.