!!> KINDLE ➜ Konkurz na milence ❤ Author Simona Monyová – Dcrjservices.co.uk

Konkurz na milence pdf Konkurz na milence, ebook Konkurz na milence, epub Konkurz na milence, doc Konkurz na milence, e-pub Konkurz na milence, Konkurz na milence 5d076b524f0 Leze V M Na Nervy Marn Se Sna Te Vzpomenout, Pro Jste Si Ho P Ed L Ty Vzala Zd Se V M, E Spole N U M Te Jen P Jmen Z Ejm Nastal As Vyhl Sit Konkurz Na Milence


10 thoughts on “Konkurz na milence

  1. says:

    Naprosto katastrof ln v plod chor mysli J to m m v dycky jako takov druh sebemrska stv , kdy se pust m do n jak takov knihy, v m si pak asi tak milionkr t v c norm ln literatury.Ne k m, n kter knihy pan Monyov nebyly zase tak hrozn , ale tohle je teda katastrofa U se skoro vytratila jm na, v ude sam p ezd vky, kter jsou jednak pln debiln , a pak se taky neuv iteln blb pamatuj.Vrchol v eho byl,kdy hlavn hrdinka etla knihu samotn autorky Trapas.Co se t e d je, za cel Naprosto katastrof ln v plod chor mysli J to m m v dycky jako takov druh sebemrska stv , kdy se pust m do n jak takov knihy, v m si pak asi tak milionkr t v c norm ln literatury.Ne k m, n kter knihy pan Monyov nebyly zase tak hrozn , ale tohle je teda katastrofa U se skoro vytratila jm na, v ude sam p ezd vky, kter jsou jednak pln debiln , a pak se taky neuv iteln blb pamatuj.Vrchol v eho byl,kdy hlavn hrdinka etla knihu samotn autorky Trapas.Co se t e d je, za celou dobu se nestalo nic p evratn ho, jen jsem m la po cel ten pocit, e my eny jsme zvr cen alkoholi ky, co si nedok ou srovnat vlastn ivot Uf, snad jsem se pou ila a na del dobu se t to literatury vyvaruju A budu cht t n co oddechov ho, koup m si Chvilku pro tebe


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *